Házirend

A könyvtár házirendje

1. A könyvtárban enni és inni az állomány védelme érdekében szigorúan tilos!

2. A kabátot, táskát a könyvtár olvasóterébe bevinni nem szabad, ezeket az előtérben található fogason kell elhelyezni.

3. A könyvtárban hangoskodni, zavarni mások munkáját tilos!

4. A könyvtár tisztaságára és rendjére mindenkinek vigyáznia kell.

5. A könyvtárban tartott tanórák résztvevőire is a fenti könyvtárhasználati szabályok vonatkoznak.

6. Aki a fentieket többszöri felszólításra sem tartja be, kizárható a könyvtárhasználók sorából.

A könyvtári számítógépek használatának rendje

1. A számítógépeket csak felügyelettel, a könyvtár nyitvatartási idejében lehet használni, 7. osztályos kortól. Kisebbek kizárólag tanulási, leckeírási célra használhatják a számítógépeket, a könyvtáros engedélyével.
2. A használat egyszeri időtartamát maximum félórában állapítottuk meg.
3. A számítógép használatának kezdetét és befejezését be kell jegyezni az erre rendszeresített füzetbe.
4. A számítógép-használat nem csoportfoglalkozás, egyedül kell dolgozni.
5. Minden hibát, üzemzavart jelezni kell!
6. Másolás céljára nem lehet használni semmilyen adathordozót! Ennek módját meg kell beszélni a könyvtárossal.
7. A számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző,
kezdőlap stb.) megváltoztatni tilos!
8. A könyvtári számítógépeken nem szabad „chat-elni”, valamint a jó ízlést sértő internet oldalakat böngészni!
9. A használó felelősséggel tartozik a gép rendeltetésszerű használatáért, a bútorok, ill. számítógépes környezet állapotáért, tisztaságáért.
10. Aki a fenti szabályoknak nem tesz eleget – hosszabb vagy rövidebb ideig – kizárható a számítógép használók köréből.