Festival d'Italiano

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK

(pdf változat)

Egyéni versenyek

1.       Élőbeszéd kategória

Élőbeszéd A

A nyelvi előkészítő tantervű „nyek”, a két tanítási nyelvű tagozatos „kny” évfolyamon tanuló diákok és azon 9. osztályos tanulók számára, akiknek az előző évekkel együtt legalább 240 olasz órájuk volt, valamint a 10. osztályos normál és emelt szintű tanterv szerint tanuló diákok részére.

Feladat: olasz nyelven megadott szituáció szerint beszélgetés a zsűrivel.

Témák, amelyekből a párbeszéd elindulhat:

La mia famiglia, la mia casa

La mia scuola, le attività scolastiche

Una mia giornata tipo

I miei passatempi preferiti

Feste preferite

Fare la spesa per una festa in casa

Una bella vacanza

Élőbeszéd B

A 9-12. osztályos két tanítási nyelvű, valamint a nyelvi előkészítő rendszerben tanuló, és a 11-12. osztályos normál és emelt szintű tanterv szerint haladó diákok számára.

Feladat:

Egy olasz nyelvű filmrészlet kétszeri megtekintése után a versenyző törekedjen minél önállóbban és összefüggően beszélni az ajánlott szempontok alapján, illetve reagálni a zsűritagok kérdéseire és felvetéseire.

 

2.   Versmondás A

A nyelvi előkészítő tanterv szerinti  „nyek”, a két tanítási nyelvű tagozatos „kny” évfolyamon  tanuló diákok  9. osztályos és 10. osztályos diákok számára. (Kivétel a 10. osztályos kéttannyelvű.)

Versmondás B

Minden a 11-12- évfolyamon tanuló diák, valamint a 10. évfolyamos kéttannyelvű diákok számára.

A szabályrendszer ÚJ! A tavaly bevezetett új szabályok alapján zajlik idén is a verseny!

Két költeménnyel kell indulni: egy kötelező, és egy szabadon választott (eredeti olasz nyelven írt) verset kell majd elszavalni. Kérjük, hogy a tanulók hozzanak magukkal egy fénymásolatot a választott műről, és azt a verseny elején, a helyszínen adják át a zsűrinek. 

A kötelező versek, valamint a verseny szabályzata  az 1-es mellékletben található.

3.       Prózamondó kategória

Eredeti olasz nyelven írt prózai mű előadása. Kérjük, hogy a tanulók hozzanak magukkal egy fénymásolatot a választott műről, és azt a verseny elején, a helyszínen adják át a zsűrinek.

A versenyszám leírása a 2-es számú mellékletben található.

4.       Meseírás

A helyszínen megadott történet befejezése írásban, szótár segítségével. Kérjük, hogy szótárt mindenki hozzon magával! A meseírás szabályait és értékelés módját kérjük, minden jelentkező olvassa át figyelmesen!

Meseírás I.: Azok számára, akiknek az összesített heti óraszáma – az idei tanévet is beszámítva – nem haladja meg a 18-at.

Meseírás II.: Azok számára, akiknek az összesített heti óraszáma – az idei tanévet is beszámítva – meghaladja a 18-at.

Ajánlott irodalom:

Gianni Rodari: Tante storie per giocare Editori Riuniti Gianni Rodari: Meséld te a végét! Mesék felnőtteknek és gyerekeknek olasz és magyar nyelven Ponte Alapítvány, 2000 (kétnyelvű kiadvány) Gianni Rodari: Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie Einaudi Gianni Rodari: A képzelet grammatikája Pont Kiadó Kft 2001.

A versenyfeladatok szabályzata a 3-as számú mellékletben olvasható.

5.       Egyéni ének

Olasz nyelvű dal előadása élő kísérettel, zenei alap segítségével vagy zenei kíséret nélkül. Kérjük a versenyzőket, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel, hogy komoly- vagy könnyűzenei kategóriában versenyeznek-e. A komolyzenei kategóriába tartoznak a klasszikus műdalok, a népdalok, illetve az operarészletek. Könnyűzenei műfajnak minősülnek a rock- és a popszámok, valamint a táncdalok. Kérjük feltüntetni az igényelt technikai hátteret is! (Igény esetén zongorát tudunk biztosítani.)

 

 Csoportos versenyek

 

I.        Kultúrtörténeti vetélkedő – Piemonte

Kultúrtörténeti vetélkedő magyar nyelven Piemonte tartomány történelméről (különös tekintettel a Risorgimento-ban betöltött szerepéről; Kossuth Lajos  és Torinó kapcsolatáról) valamint irodalmi, művészeti, nyelvi, földrajzi, gasztronómiai és autóipari jellegzetességeiről. A versenyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. A vetélkedő magyar nyelven zajlik, a felkészüléshez csatolt források között azonban találhatnak a diákok mindkét nyelven információkat. Kérjük, hogy minden iskola csak egy csapatot indítson!

A szóbeli vetélkedőn 10 csapat vehet részt, a válogatáshoz, kérjük, hogy a jeligével nevező csoport készítsen egy trailert (filmelőzetest), egy képzeletbeli történelmi filmhez.

Választható témák:

A.             Az olasz egység magyar hősei

B.             Kossuth Lajos Torinóban

A film időtartama: 2 perc

Kérjük, hogy a kisfilmet Youtube - link formájában 2020. február 15-ig küldjék el a pályázó csoportok a festivalditaliano2020@tamasi.sulinet.hu címre.

A felkészüléshez szükséges források a 4-es számú mellékletben találhatók.

II.       Csoportos ének

Olasz nyelvű dal előadása élő kísérettel, zenei alap segítségével vagy zenei kíséret nélkül. Kérjük a versenyzőket, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel, hogy komoly- vagy könnyűzenei kategóriában versenyeznek-e. A komolyzenei kategóriába tartoznak a klasszikus műdalok, a népdalok, illetve az operarészletek. Könnyűzenei műfajnak minősülnek a rock- és a popszámok, valamint a táncdalok. Kérjük feltüntetni az igényelt technikai hátteret is! (Igény esetén zongorát tudunk biztosítani.)

III.     Szituációs játék

Olyan 3-6 fős csapatok jelentkezését várjuk, akik vállalkoznak arra, hogy a helyszínen kihúzott olasz nyelvű szituáció alapján (20 perc felkészülési idő után) 5-10 perc időtartamú jelenetet rögtönözzenek.

IV.    Színpadi kategória

Egy eredeti olasz nyelven írt, maximum 20-30 perc terjedelmű mű, vagy részlet előadása olasz nyelven (lehet saját szerzemény is). Kérjük, hogy egy iskola csak egy színdarabbal készüljön! Kérjük, minél előbb jelezzék, hogy milyen technikai feltételekre van szükség a produkcióhoz.

ÍRÁSBELI PÁLYÁZATOK

Az írásbeli pályázatokra a nevezéskor megadott jeligét kérjük ráírni, és 2020. február 15-ig visszaküldeni a festivalditaliano2020@tamasi.sulinet.hu címre.

Debreceni Egyetem Olasz Tanszékének pályázatai:

Prova del tipo 1

A Debreceni Egyetem Olasz Tanszéke, a 2020 tavaszán megrendezésre kerülő Festival d’Italiano keretében, a magyarországi középiskolák tanulói számára pályázatot ír ki a következő témakörben:

Ricordi italiani in Ungheria/Magyarországi olasz emlékek

A pályázó lakókörnyezetében található olasz vonatkozású emlék (utcanév, intézménynév, szobor vagy egyéb művészeti alkotás stb.) elnevezésének, a névadó vagy alkotó életének, munkásságának feldolgozása.

A pályázóktól olasz vagy magyar nyelven írt, bibliográfiával ellátott, legalább 5 gépelt oldal (kettes sorköz, Times New Roman 12-es betű) terjedelmű dolgozatokat várunk. 

Prova del tipo 2

I DIALETTI ITALIANI TRA CINEMA, MUSICA E TV

La presenza dei dialetti e delle varietà regionali, così come delle minoranze linguistiche, in Italia è ciò che più caratterizza il Bel Paese e che da subito attrae e incuriosisce chi si avvicina allo studio dell’italiano.

Per tanto tempo si è creduto che i dialetti stessero per scomparire e che fossero destinati a un triste destino. Invece, i dialetti hanno dimostrato negli anni una nuova e interessantissima vitalità. 

Nella musica, nel cinema, nella letteratura, su Internet, i dialetti trovano sempre più uno spazio aperto e fecondo, rappresentano uno strumento creativo ed espressivo per parlanti di tutte le età: dai giovani rapper ai grandi romanzieri, dalla canzone popolare alle serie Tv di successo.

Sfruttando questa grande quantità di materiali linguisticamente misti tra italiano e dialetti, potrete provare voi stessi a riprodurre queste parlate locali, prendendo come spunto una canzone, un video musicale, il trailer o la scena di un film o di una serie televisiva.

· Girare il video musicale di una canzone (di qualsiasi genere o anno) che contenga almeno una parte o sia interamente in dialetto

· Registrare la cover di una canzone che contenga almeno una parte o sia interamente in dialetto

· Recitare e girare un trailer o la scena di un film o una serie televisiva dove siano presenti delle parlate locali.

 

 

 

 

 

Pécsi Tudományegyetem Olasz Tanszékének pályázatai:

·         composizione

Eravate cresciuti in qualche parte della terra non meglio specificata, e fin a quel giorno non avevate viaggiato che nei paesi vicini. Anche quella volta avevate scelto una destinazione scontata. Ma vi è occorso un errore: avete comprato un biglietto aereo sbagliato. Ne siete resi conto solo quando l'aereo si è atterrato in una città italiana. (Per esempio volevate andare a Syracuse, nello stato di New York (USA), invece eccovi a Siracusa, in Sicilia.) A questo punto è cominciata la vostra avventura... Descrivete le vostre esperienze, impressioni, osservazioni, in forma di resoconto, diario o lettere, in quel paese completamente sconociuto che è l'Italia dove eravate arrivati per sbaglio. Esprimete la vostra meraviglia a proposito del paesaggio, delle cose viste, delle persone incontrate, delle loro abitudini, ecc. (E' consigliabile scegliere una cittá, una regione o comunque una parte ben determinata dell'Italia.)

A világ egyik közelebbről meg nem határozott vidékén nőttetek fel, és addig a napig csak a szomszédos országokban jártatok. Abban az évben is a szokásos, ismert úticélok egyikét néztétek ki magatoknak, azonban a repülőjegy foglalásába hiba csúszott, és egy olasz város repölőterén landolt a gépetek. (Pl. a New York állambeli (USA) Syracuse helyett a szicíliai Siracusában.) Így kezdődött a kalandotok... Írjátok le úti beszámoló, napló vagy levelek formájában élményeiteket, benyomásaitokat, megfigyeléseiteket a számotokra teljesen ismeretlen Olaszországban. Csodálkozzatok rá az először látott dolgokra, tájakra, az emberekre, szokásaikra, stb. (Tanácsos egy várost, egy tartományt vagy Olaszország egy meghatározott részét kiválasztani.)

·         video

Kérem elemezze és hasonlítsa össze a két videó képi anyagát és szövegét (9.-10. osztályos tanulók részére magyarul, 11.-12. osztályos tanulók részére olasz nyelven).

Si prega di analizzare e confrontare i seguenti videoclip: visualità, messaggio, testo (per le classi 11. e 12. in lingua italiana, 9. 10. in ungherese). (massimo 6000 caratteri)

https://www.youtube.com/watch?v=Xn_OLnMriRg

https://www.youtube.com/watch?v=v5VpczwrSCc

·         traduzione

Nanni Balestrini

Messaggi di speranza

A költemény szövege megtalálható az 5-ös számú mellékletben.

 

Szegedi Tudományegyetem Olasz Tanszékének pályázata:

Esszé:

1. Gianni Rodari mesevilága

Száz éve született a 20. századi olasz gyermekirodalom egyik legnagyobb hatású alakja, Gianni Rodari (1920-1980). Nemzedékek nőttek fel könyvein, melyeknek sajátos történetei és figurái egyszerre bizarrok, szórakoztatók és elgondolkodtatók. Várjuk azon lelkes diákok munkáit, akik dolgozatukban egy-egy mesekötet, vagy néhány kiragadott történet elemzésén keresztül vállalkoznak Rodari mesevilágának bemutatására. A dolgozat nyelve magyar, terjedelme min. 13.000 – max. 20.000 n, formai követelményei: TNR 12, másfeles sorköz.

 

2. Olasz irodalom képregényben

Az olasz irodalomtörténet jelentékeny és gazdag fejezetét alkotják a novella műfajába tartozó rövid elbeszélések. Boccacciótól Vergáig, Pirandellótól Tondelliig sorolhatnánk az izgalmasabbnál izgalmasabb szerzőket, köztük számos kortárs írót, akik kipróbálták magukat ebben a korántsem könnyű műfajban. Felhívásunk értelmében várunk bármely szerző tetszőlegesen választott novellájának képregény formában történő feldolgozását

A képi világ megformálása történhet applikáció felhasználásával vagy saját rajz formájában. A buborékszöveg nyelve olasz, alapjául szolgálhat akár az eredeti mű, akár annak magyar nyelvű fordítása. Elvárás, hogy a feldolgozott novella világát megfelelő részletességgel közvetítse a képregényben megjelenített szöveg- és képi világ. A pályaművek elkészítésével és beküldésével kapcsolatos információk:

  • a képregény alapjául szolgáló novella szövegét elektronikus vagy az eredeti mű elérhetőségét biztosító link formájában kérjük mellékelni;
  • a megjelenített szöveg minimálisan elvárt terjedelme 2.500 n;
  • a pályamunkákat pdf formátumban kérjük megküldeni;
  • a pályamunkák értékelésekor elsősorban a szöveges részek nyelvi megformálását, elégségességét és ötletességét vizsgáljuk.

A képregény alapja bármely régi, modern vagy kortárs szerző műve lehet (néhány ötlet a teljesség igénye nélkül: Boccaccio, Bandello, Verga, Capuana, Deledda, Pirandello, Svevo, Tozzi, Bontempelli, P.Levi, Morante, Parise, Ginzburg, Tabucchi, Calvino, Buzzati, Vassalli, Camilleri, Tondelli, Lagioia stb.). Különösképpen ajánljuk a kortárs olasz szerzők írásait tartalmazó Parole Fuori (Milano, Il Castoro, 2013.) kötetet (magyarul: Kimondhatatlanul, Betűtészta könyvek, Budakeszi, 2016.).

 

Traduzione A) olasz nyelvről magyarra, lásd az 6-os számú mellékletet!

Traduzione B) magyar nyelvről olaszra , lásd a 7-es számú mellékletet!

 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar - Olasz Tanszék

A PPKE BTK Olasz Tanszéke a 2019/2020. tanévi Festival d’Italiano keretében a következő témakörökben ír ki pályázatot magyarországi gimnáziumok tanulói számára:

nyelv, kultúra.

 

A pályázóktól a megadott címek alapján várunk (szóközzel együtt) 15-20 000 karakter terjedelmű (5-6 oldalnyi) dolgozatokat, bibliográfiával, a felhasznált források megjelölésével, a témáknál megadott nyelven.

 

Témakörök:

 

Nyelv:

„Színneveket tartalmazó szólások és közmondások az olaszban és a magyarban”

Olyan magyar nyelvű írásokat várunk, amelyek bemutatják, hogy kettő, szabadon választott színnév (pl. giallo/sárga, verde/zöld) milyen szófaji formákban (pl. főnév, melléknév, ige) és milyen jelentésben (konkrét vagy átvitt értelemben) van jelen a címben szereplő olasz és magyar kifejezésekben. Az itáliai szólások és közmondások lehetnek regionális eredetűek, de ebben az esetben mindig kérjük megadni az olasz és a magyar megfelelőt is.

 

Kultúra:

„L’opera lirica italiana in Ungheria” (elsősorban olasz, esetleg magyar nyelven )

A téma feldolgozását segítő szempontok: az itáliai opera mióta és milyen mértékben van jelen a magyar színházi kultúrában; mivel magyarázható az itáliai zene általános magyarországi népszerűsége (köthető-e műfajhoz, szerzőhöz, előadóhoz stb.). A dolgozatok kötődhetnek személyes tanulmányokhoz vagy koncert-élményhez is.Eötvös Loránd Tudományegyetem Olasz tanszék - fordítási pályázat


A szépirodalmi szöveg a 8-as számú mellékletben található.


Versfordítási pályázat V. Magrelli költeménye a 9-es mellékletben található.


A pályázatok beadási határideje: 2020.február 15.

A pályaművek elkészítéséhez jó munkát kívánunk!


Az Ungheria News pályázatai:

a.              Articolo di giornale

 1. Il candidato deve scrivere un articolo di giornale in italiano (nomi propri stranieri sono accetti). 

2. I partecipanti possono scegliere fra i temi sotto elencati e poi svolgere un elaborato personale.

 3. L’elaborato deve contenere un titolo e il testo. 

4. La lunghezza dell’articolo non deve eccedere le 600 parole (escluso il titolo) e lo stile deve essere giornalistico. 

 

Temi fra cui scegliere: - Descrivi un importante evento (evento politico, sportivo, festival, carnevale, culturale, etc.) avvenuto nella tua città o contea. - Descrivi la notizia che ti ha colpito di più in Ungheria nel 2019. - Fai una recensione di un libro, di un film o di una mostra che hai visto in Ungheria. 

 

Regole di partecipazione: - Il materiale deve essere spedito alla mail ungherianews@gmail.com - La mail deve avere come oggetto “Festival di italiano 2020 – nome dell’articolo o video” - All’interno della mail deve esserci: - Nome degli studenti coinvolti - Classe degli studenti - In allegato il video in formato mp4 o l’articolo in formato word - Il materiale deve essere mandato alla mail di 

ungherianews@gmail.com 

entro il 15 febbraio 

Scheda valutazione: Titolo: 0-5 punti Pertinenza con l’argomento scelto: 0-5 punti Presenza delle 5 W (who, when, where, what, how): 0-10 punti Stile: 0-10 punti Grammatica: 0-10 punti Lessico: 0-10 punti 

 

 b) Servizio giornalistico formato video 

1. I partecipanti devono produrre un breve servizio giornalistico in video (con il cellulare). 

2. I partecipanti possono scegliere fra i temi sotto elencati. 

3. Il video deve essere registrato in lingua italiana (nomi propri stranieri sono accetti). 

4. La durata del video non deve eccedere i tre minuti. 

Temi fra cui scegliere: 

• Descrivi un problema della tua città. 

• Gastronomia: presentazione di un piatto e di una ricetta tipica della tua regione.

 

Regole di partecipazione: - Il materiale deve essere spedito alla mail ungherianews@gmail.com - La mail deve avere come oggetto “Festival di italiano 2020 – nome dell’articolo o video” - All’interno della mail deve esserci: - Nome degli studenti coinvolti - Classe degli studenti - In allegato il video in formato mp4 o l’articolo in formato word - Il materiale deve essere mandato alla mail di 

ungherianews@gmail.com 

entro il 15 febbraio 

 

Scheda valutazione: 

Titolo: 0-5 punti 

Pertinenza con l’argomento scelto: 0-5 punti

 Presenza delle 5 W (who, when, where, what, how): 0-10 punti 

Composizione del video: 0-10 punti

 Uso corretto della lingua: 0-10 punti Lessico: 0-10 punti Premiazioni 

• Per ogni categoria verrà scelto un vincitore. Il premio sarà la pubblicazione dell’articolo o del video sul sito ungherianews.com 
 

A SFUMATURE di Budapest pályázatai

Video di promozione turistica 

1. I partecipanti devono produrre un breve video. 

2. Il tema del video deve essere la promozione turistica della propria città / distretto / contea. 

3. Il video deve essere registrato in lingua italiana (nomi propri stranieri sono accetti).

4. La durata del video non deve eccedere i tre minuti

Valutazione: Titolo: 0-5 punti 

Composizione del video: 0-15 punti 

Uso corretto della lingua: 0-15 punti

Lessico: 0-15 punti

Regole di partecipazione: 

- Il materiale deve essere spedito alla mail sfumaturedibudapest@gmail.com 

- La mail deve avere come oggetto “Festival di italiano 2020 – nome del video” 

- All’interno della mail deve esserci: 

- Nome degli studenti coinvolti 

- Classe degli studenti 

- In allegato il video in formato mp4 

- Il materiale deve essere mandato alla mail di sfumaturedibudapest@gmail.com 

entro il 15 febbraio

Premiazioni 

• Il video vincitore verrà pubblicato sulla nostra pagina facebook Sfumature di Budapest. 

• Ai primi tre classificati verrà dato un premio ancora da definire.

Studio Italia tolmácsolási pályázata

Lásd a Mellékleteknél.