Első osztályos beiratkozás

Nyílt nap az alsó tagozaton

Amennyiben a járványhelyzet engedi, március 18-án tartunk nyílt napot a leendő első osztályos gyermekek szülei részére. Ezen a napon megismerkedhetnek a leendő tanítókkal és az ezt követő igazgató tájékoztatón feltehetik kérdéseiket.

A részletes programot ugyanitt tesszük közzé egy héttel korábban.

A gyermekek számára játékos foglalkozást szervezünk ugyanezen a napon, délután 14.30-tól 16.00 óráig.

Ha a járványhelyzet nem teszi lehetővé nyílt nap szervezését, igyekszünk más módot találni arra, hogy bemutassuk intézményünket.

A tanköteles tanulók beiratkozása várhatóan 2021 áprilisában lesz, a pontos időpontot az EMMI később állapítja meg.

 Egyházak tájékoztatói az iskolai hit- és erkölcstan oktatásról

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal hoz döntést. Az erről szóló jogszabály ITT olvasható.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványt

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt

– Oktatási azonosítót tartalmazó igazolást (óvoda állítja ki)

– nyilatkozatot a  szülői felügyeleti jog gyakorlásáról  

– nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről  

– kitöltött adatlapot 

– gyermek TAJ kártyáját

– kitöltött nyilatkozatot a hit-és erkölcstan tanulásról 

– szakértői véleményt, amennyiben van (Pedagógiai Szakszolgálattól)

– Diákigazolvány megrendeléséhez NEK Adatlapot (Okmányirodában készítik, ehhez fénykép készül ott a gyermekről, vinni kell a gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját)

Többéves hagyomány már iskolánkban, hogy a hozzánk beiratkozó hatévesek számára iskolakóstolgatót szervezünk, melynek célja, hogy a kicsik megismerkedjenek leendő tanítóikkal, egymással, az iskola épületével és légkörével, így szorongások nélkül várhatják a szeptembert.

Az iskolakóstolgató időpontja: 2021. június 21-22. 8.00-16.00