Első osztályos beiratkozás

Leendő első osztályos gyermekek szülei részére nyílt napokat tartunk két alkalommal: február 24-én és március 10-én.

A nyílt napokon 8.00 órától 3 tanórát lehet megtekinteni, utána igazgatói tájékoztatót tartunk.

A pontos programot néhány nappal korábban itt közzétesszük.

Ezeken a napokon délután14.30-tól játékos foglalkozásokat szervezünk a gyermekek részére, ahol megismerkedhetnek a leendő tanítókkal.

 Egyházak tájékoztatói az iskolai hit- és erkölcstan oktatásról

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal hoz döntést. Az erről szóló jogszabály ITT olvasható.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványt

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt

– Oktatási azonosítót tartalmazó igazolást (óvoda állítja ki)

– nyilatkozatot a  szülői felügyeleti jog gyakorlásáról  

– nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről  

– kitöltött adatlapot 

– gyermek TAJ kártyáját

– kitöltött nyilatkozatot a hit-és erkölcstan tanulásról 

Iskolánkban hitoktatást tartó egyházak

– szakértői véleményt, amennyiben van (Pedagógiai Szakszolgálattól)

– Diákigazolvány megrendeléséhez NEK Adatlapot (Okmányirodában készítik, ehhez fénykép készül ott a gyermekről, vinni kell a gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját)

Többéves hagyomány már iskolánkban, hogy a hozzánk beiratkozó hatévesek számára iskolakóstolgatót szervezünk, melynek célja, hogy a kicsik megismerkedjenek leendő tanítóikkal, egymással, az iskola épületével és légkörével, így szorongások nélkül várhatják a szeptembert.

Az iskolakóstolgató időpontja: 2022. június 20-21. 8.00-16.00