Első osztályos beiratkozás/tudnivalók

Nyílt napot tartunk az alsó tagozaton 2024. február 6-án és február 20-én, amikor a szülők megtekinthetik a leendő elsős tanítók tanóráit, majd igazgatói tájékoztatót tartunk. Ezeken a napokon délután 14.30-tól 16.00-ig játékos foglalkozás keretében ismerkedhetnek a gyerekek iskolánkkal.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az első óra 8.00 órakor kezdődik, kérjük pontosan érkezzenek. A bemutató óra zavartalansága érdekében későn érkezőket nem engedünk be.

Tanszercsomag – 2024

Első osztályos beiratkozás

Várhatóan 2024.03.27-én megnyílik a KRÉTA elektronikus beiratkozási felülete (BÁI), amellyel a szülők előzetesen beküldhetik gyermekeik adatait az általános iskolába.

A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

 Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, lakcímkártyát.  Fentiek miatt a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező.

A személyes beiratkozás napjai: 

2024. április 18-19. (csütörtök és péntek) 8.00-19.00 óráig

Az előzetes online jelentkezés hatására várhatóan gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg a személyes beiratkozáskor. Kérjük, hogy az adatok kitöltésénél figyeljenek arra, hogy mindenhol a hatósági igazolványoknak megfelelő teljes nevet és pontos lakcím adatokat írják be, a rendszer csak így tudja azonosítani a gyermeket!

 Egyházak tájékoztatói az iskolai hit- és erkölcstan oktatásról

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal hoz döntést. Az erről szóló jogszabály ITT olvasható.

– szakértői véleményt, amennyiben van, a beiratkozáskor be kell mutatni

– Diákigazolvány megrendeléséhez NEK Adatlapot már a beiratkozás előtt elkészíttethetik (Okmányirodában fénykép készül a gyermekről, vinni kell a gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját)

A beiratkozás után a leendő elsősök részére ún. iskolakóstolgatót tartunk, ahol már a tanítókkal és osztálytársakkal együtt ismerkednek az iskolai élettel. Ennek időpontja: 2024. június 26-27. 8.00-16.00