Szolgáltatások

KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYOK


Alapszabály: az iskolai könyvtárból az iskola tanulói, tanárai és egyéb alkalmazottai kölcsönözhetnek, amennyiben nincs lejárt könyvtári tartozásuk.
A kölcsönzés rendje:

1) Szabadpolcos könyvek

• Az egyszerre kölcsönözhető könyvek száma:
1. osztály: 1 db
2. osztály: 2 db
3. osztály: 3 db
4. osztály: 4 db
felső tagozat: 5 db
gimnázium: 6 db

• A könyvek kölcsönzési határideje: 1 hónap. Hosszabbításra egyszer van lehetőség, személyesen vagy telefonon.
• Sikerkönyvek kölcsönzése (pl. Geronimo Stilton sorozat): 2 hét. Hosszabbítani nem lehet.

2) Kézikönyvtári könyvek

• A kézikönyvtári könyvek nem kölcsönözhetőek. Egyéni elbírálás alapján, kivételes esetben a könyvtárosok délutántól másnap reggelig, esetleg péntek délutántól hétfő reggelig engedélyezhetik a kölcsönzést.

3) Tankönyvek

• A kölcsönzéskor minden egyes tankönyvben ki kell tölteni a belepecsételt táblázatot (név, osztály, aláírás, dátum).
• A tankönyveket legkésőbb az utolsó tanítási héten vissza kell hozni a könyvtárba.
• A könyvek épségének megőrzéséért a kölcsönző diák a felelős. A könyvekbe írni nem szabad – még ceruzával sem! Amennyiben egy könyv rongált, firkált, szakadt, ázott, stb. állapotban érkezik vissza hozzánk, a kölcsönzőnek vagy pótolni kell azt, vagy az aktuális forgalmi értékét megtéríteni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a kölcsönző egy könyvet elveszít, még akkor is, ha az elhagyott könyv más úton, véletlenül vissza is kerül a könyvtárba.
• Tankönyvek kölcsönzése tanórára: az egy órára kikért tankönyveket aznap kell visszahozni a könyvtárba! Aki ezt elmulasztja, abban a tanévben már nem kaphat többet órára könyvet.

4) Audiovizuális dokumentumokat kizárólag az iskola tanárai kölcsönözhetnek.