Házirend, kölcsönzés

A könyvtár házirendje

1. A könyvtárban enni és inni az állomány védelme érdekében szigorúan tilos!

2. A kabátot, táskát a könyvtár olvasóterébe bevinni nem szabad, ezeket az előtérben található fogason kell elhelyezni.

3. A könyvtárban hangoskodni, zavarni mások munkáját tilos!

4. A könyvtár tisztaságára és rendjére mindenkinek vigyáznia kell.

5. A könyvtárban tartott tanórák résztvevőire is a fenti könyvtárhasználati szabályok vonatkoznak.

6. Aki a fentieket többszöri felszólításra sem tartja be, kizárható a könyvtárhasználók sorából.

Kölcsönzési tudnivalók


Alapszabály: az iskolai könyvtárból az iskola tanulói, tanárai és egyéb alkalmazottai kölcsönözhetnek, amennyiben nincs lejárt könyvtári tartozásuk.

A kölcsönzés rendje:

1) Szabadpolcos könyvek

• Az egyszerre kölcsönözhető könyvek száma:
1. osztály: 1 db
2. osztály: 2 db
3. osztály: 3 db
4. osztály: 4 db
felső tagozat: 5 db
gimnázium: 6 db

A könyvek kölcsönzési határideje: 1 hónap. Hosszabbításra egyszer van lehetőség, személyesen, emailen vagy telefonon.

2) Kézikönyvtári könyvek

A kézikönyvtári könyvek nem kölcsönözhetőek. Egyéni elbírálás alapján, kivételes esetben a könyvtárosok délutántól másnap reggelig, esetleg péntek délutántól hétfő reggelig engedélyezhetik a kölcsönzést.

3) Tankönyvek

• A kölcsönzéskor minden egyes tankönyvben ki kell tölteni a belepecsételt táblázatot (tanév, név, osztály)
• A tankönyveket legkésőbb az utolsó tanítási héten vissza kell hozni a könyvtárba.
• A könyvek épségének megőrzéséért a kölcsönző diák a felelős. A könyvekbe írni nem szabad – még ceruzával sem! Amennyiben egy könyv rongált, firkált, szakadt, ázott, stb. állapotban érkezik vissza hozzánk, a kölcsönzőnek vagy pótolni kell azt, vagy az aktuális forgalmi értékét megtéríteni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a kölcsönző egy könyvet elveszít, még akkor is, ha az elhagyott könyv más úton, véletlenül vissza is kerül a könyvtárba.
• Tankönyvek kölcsönzése tanórára: az egy órára kikért tankönyveket aznap kell visszahozni a könyvtárba!

4) Audiovizuális dokumentumokat kizárólag az iskola tanárai kölcsönözhetnek.