Rólunk

A könyvtárról

Iskolánkban 1980 óta működik önálló könyvtár. Jelenleg a D épület legfelső szintjén lakunk, 140 m2-en. Egy térben helyezkedik el a szabadpolcos könyvállomány, egy tanteremként is funkcionáló kisebb olvasóterem és a kölcsönző-közösségi terület.

Állományunk megközelítőleg 32 000 kötet. Elsődleges feladatunk az oktatás támogatásához szükséges dokumentumok – tartós tankönyvek, kötelező olvasmányok, kézikönyvek, szakkönyvek, folyóiratok – szolgáltatása. Kiemelt figyelmet fordítunk a gimnázium nemzetiségi tagozatán tanulóknak szükséges német nyelvű könyvek beszerzésére.

Jól felépített könyvtárpedagógiai gyakorlatunknak köszönhetően az iskola tanulói 1-10. osztályig tanulnak könyvtári ismereteket és -informatikát. Az órák keretében a klasszikus könyvtári témákon túl a tudatos és értelmes internethasználattal is foglalkozunk.

Egy iskolai könyvtár profiljának elengedhetetlen része az olvasásra nevelés és népszerűsítés. Igyekszünk lépést tartani a kortárs gyermek- és ifjúsági könyvkiadással, és ezekkel a kiadványokkal frissíteni az állományunkat. Szép számú (bár nem elegendő) könyvünk van a tabutémákat feldolgozó ifjúsági irodalmi művekből. Rendszeresen szervezünk könyvtári programokat, játékokat, versenyeket.

A könyvtár látogatottsága magas, a legnépszerűbb időszakban minden zugot megtöltenek a lelkes csoportos és egyéni „könyvtárhasználók”. Nagy örömünkre sok diák az iskolai feladatain túl is olvas és kölcsönöz könyvet.

Egy jól működő iskolai könyvtár nem elszigetelt, idejétmúlt képződmény, hanem az iskola oktató-nevelő munkájának szerves és szükséges része. A gyerekek ezt tudják, hiszen tapasztalatunk szerint az iskolai élet fontos közösségi tereként működünk: nemcsak kölcsönözni jönnek, hanem böngészni, sakkozni, társasozni, melegedni, elbújni, társasági életet élni. És természetesen helyben olvasni, vigasztalódni, pihenni, sőt tanulni is lehet nálunk.

Szeretettel várunk mindenkit!