Országos Nemzetiségi Ösztöndíj – 2021

Ünnepélyes keretek között 2022. január 14-én adták át a 2021-es nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjakat.

A két tanéven át folyósított ösztöndíjat idén 67 diák vehette át. A 13 Pest megyei díjazott közül öten iskolánk tanulói. 

Valamennyien kiemelkedő tanulmányi eredményükkel, és az iskola, valamit a német nemzetiségi programokon való aktív részvétellel nyerték el a díjat.

Az elismerő okleveleket a Friedrich Schiller Gimnáziumban Soltész Miklós, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős.államtitkára és Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke adta át a diákoknak.

Gratulálunk díjazottjainknak: Balogh Krisztina, Kelemen Márk, Millei Anikó, Morvai Emese és Sinkó Eszter 11.a osztályos tanulóknak!

Központi írásbeli felvételi vizsga

Vizsgabeosztás: IDE KATTINTVA elérhető

Általános információk:

A VIZSGA TÍPUSATÁRGYA VIZSGA IDŐPONTJAA VIZSGA HELYSZÍNE
9. évfolyamMagyar nyelv2022-01-22    10:00 óra1124 Budapest, Mártonhegyi út 34. A/épület
9. évfolyamMatematika2022-01-22    11:00 óra1124 Budapest, Mártonhegyi út 34. A/épület

Pótfelvételi időpontja: 2022. 01. 27.  14.00 óra

Igazoltan COVID-19 fertőzés, vagy hatósági  házi karanténba került vizsgázók számára:

Második pótnap: 2022. 02. 04. 14.00 óra

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kérjük, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 15 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén!

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,

A kiértékelt felvételi dolgozatok megtekintésének helyszíne és időpontja:

A VIZSGA TÍPUSATÁRGYAA MEGTEKINTÉS HELYSZÍNEA MEGTEKINTÉS IDŐPONTJA
9. évfolyamMagyar nyelvElőadó 3. terem2022-01-28., péntek     08:00-16:00
9. évfolyamMatematikaElőadó 3. terem2022-01-28., péntek     08:00-16:00

Tájékoztatásul:  Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

Iskolánkban nincs lehetőségünk másolatot készíteni, javasoljuk a kiértékelt dolgozatok lefényképezését.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az írásbeli vizsga eredményéről hivatalos Értékelő lapot kapnak a vizsgázók, melyet 2022. február 04. pénteken és február 07. hétfőn vehetnek át az iskola titkárságán 8.00-16.00 óra között.

Az Értékelő lapokat csak személyesen, ill. meghatalmazás útján lehet átvenni!

Fontos, hogy az értékelő lapot azoknak is át kell venniük, akik iskolánkba adnak be jelentkezési lapot!

Az értékelő lap eredeti példányát meg kell őrizni! A jelentkezési lap(ok)hoz csak a másolatot kell csatolni.

Az eredeti példány benyújtását a középiskola nem kérheti!

Osztályozó vizsgák 2022. január

2021/2022-es tanév januári (I.félév) osztályozó vizsgáinak dátuma:

2022. január 17-18-19-20-21.

Amennyiben a járványveszély, vagy egyéb oknál fogva nem tudnak megjelenni a fenti időpontban és kérik az osztályozó vizsgák elhalasztását, feltétlenül jelezzék ezt az iskola felé!

A vizsgák írásbeli és szóbeli (informatika tantárgynál „gyakorlati”) részből állnak.

Az osztályozó-, javító-, és különbözeti vizsgák követelményei az iskola honlapján találhatók.

Kérjük a vizsgázó tanulókat, hogy a napi vizsgák megkezdése előtt legalább 10 perccel előbb érkezzenek meg az iskolába. Gyülekezés a porta előtti zsibongóban.

.Az adott tantárgyak szóbeli vizsgái az írásbelik napján lesznek megtartva 12.30-tól.

A szóbeli vizsgák beosztása a vizsgatermek ajtaján lesz olvasható.

Az írásbeli vizsgák vizsgabeosztása ITT megtekinthető.

Adománygyűjtés fogyatékkal élőknek

Ruhákat, játékokat és tartós élelmiszert gyűjtött decemberben a 10.a és a 10.b osztály. 

A karácsonyi időszak jótékonysági megmozdulásának ötletét tamásis tanulók és fogyatékkal élő gyerekek, ill. felnőttek személyes ismeretsége adta. 

Októberben a pandémia miatt kihagyott tanév után iskolánk újra megszervezhette a 10.évfolyam érzékenyítő programját. Diákjaink 7 napos közösségi szolgálaton vettek részt 5 intézmény együttműködésével. A korábbi évfolyamokhoz hasonlóan rájuk is nagy hatással voltak az ott kötött ismeretségek, szerették volna, hogy legyen folytatása a megkezdett történeteknek. 

Ennek köszönhetően decemberben adománygyűjtést szerveztünk a Pető Intézet Általános Iskolája, a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona és a Down Alapítvány javára.  Viszonzásul az ott lakók saját készítésű díszeikkel lepték meg a két osztályt.

Köszönjük a diákok és a szülők nagylelkű segítségét!