Központi felvételi vizsga – 2023

Vizsgabeosztás: IDE KATTINTVA elérhető

A VIZSGA TÍPUSATÁRGYA VIZSGA IDŐPONTJAA VIZSGA HELYSZÍNE
9. évfolyamMagyar nyelv2023-01-21    10:00 óra1124 Budapest, Mártonhegyi út 34. A/épület
9. évfolyamMatematika2023-01-21    11:00 óra1124 Budapest, Mártonhegyi út 34. A/épület

Pótfelvételi időpontja: 2023. 01. 31.  14.00 óra

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kérjük, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 15 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén!

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,

A kiértékelt felvételi dolgozatok megtekintésének helyszíne és időpontja:

A VIZSGA TÍPUSATÁRGYAA MEGTEKINTÉS HELYSZÍNEA MEGTEKINTÉS IDŐPONTJA
9. évfolyamMagyar nyelvElőadó 3. terem2023-01-26., csütörtök, 08:00-16:00
9. évfolyamMatematikaElőadó 3. terem2023-01-26., csütörtök, 08:00-16:00

Tájékoztatásul: Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

Iskolánkban nincs lehetőségünk másolatot készíteni, javasoljuk a kiértékelt dolgozatok lefényképezését.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le az itt található Észrevételi lapon (vagy ennek megfelelő tartalmú levélben). Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az írásbeli vizsga eredményéről hivatalos Értékelő lapot kapnak a vizsgázók, melyet 2023. február 08 – 10-ig vehetnek át az iskola titkárságán 8.00-16.00 óra között.

Az Értékelő lapokat csak személyesen, ill. meghatalmazás útján lehet átvenni!

Fontos, hogy az értékelő lapot azoknak is át kell venniük, akik iskolánkba adnak be jelentkezési lapot!

Az értékelő lap eredeti példányát meg kell őrizni! A jelentkezési lap(ok)hoz csak a másolatot kell csatolni.

Az eredeti példány benyújtását a középiskola nem kérheti!

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!

A KÓTA elismerése a Gyermekkórusunk részére

Gyermekkórusunk karácsonyi hangversenyével beneveztünk a KÓTA által meghirdetett Magyar Kórusok (Hó)napja rendezvénysorozatra, ami kapcsán a minap érkezett meg az elismerő oklevél egy nagyon kedves üdvözlettel, mely a munkánk valódi lényegére mutat rá.

“Köszönjük részvételüket a Magyar Kórusok (Hó)Napja rendezvénysorozaton!

Kiemelkedő művészeti tevékenységükhöz szívből gratulálunk!”

Értékes munkájukhoz jó egészséget, és büszkeségre okot adó további sikereket kívánunk!”

Az ünnep távolodásával a munkánk kissé elrejtőzik a nyilvánosság elől, de azt továbbra is folyamatosan és művészi igénnyel végezzük, hogy hamarosan ismét bemutatkozhassunk egy újabb műsorral. Köszönjük az elismerést és a biztatást!

Szalagavató

Iskolánk Szalagavató bálja 2023. január 14-én, szombaton lesz 18 órai kezdettel a Budaörsi Városi Sportcsarnokban (vége kb 22. órakor).

A bál után a 12. évfolyamosok minden évben „after partyt” szerveznek, mely teljesen független az iskolától, azon semmiféle tanári felügyeletet nem biztosítunk, az ott történtekért felelősséget nem vállalunk.

Kérjük, fentieket mindenképpen vegyék figyelembe, ha úgy döntenek, hogy gyermeküket elengedik az “after partyra”.

Osztályozó vizsgák – 2023. január 16-19.

Az osztályozó vizsgára jelentkezett diákok szüleinek, illetve külső vizsgázóink esetén saját iskolájának email értesítésben megküldtük a vizsgabeosztást.

Információ a külső vizsgázók számára:

Írásbeli vizsgaSzóbeli vizsga
Német nyelv 9. évf.2023. január 16. hétfő 10:45-11:452023. január 16. 13:45-től
Német nyelv 10. évf.2023. január 16. hétfő 12:00-13:002023. január 16. 13:45-től
Portugál nyelv 9. évf.2023. január 18. szerda 10:45-11:452023. január 18. 13:45-től
Portugál nyelv 10. évf.2023. január 18. szerda 12:00-13:002023. január 18. 13:45-től

Zsámbéki sváb betlehemes a Tamásiban

Idén immáron második éve látogatja meg karácsony előtt a mindenkori 9.n osztály nyolc diákja németes társaikat, hogy egy zsámbéki betlehemessel néhány percre elhozzák az osztályoknak a karácsony üzenetét és igazi sváb karácsonyi hangulatot teremtsenek.

Köszönjük diákjainknak, Csaba Enikőnek, Dancs Pannának, Debreczeni Lorának, Ganyu Ákosnak, Kiss Flórának, Nagy Szonjának, Répás Leventének és Ruttner Elzának a kedves műsort!

Köszönjük emellett tanárainknak, Rózsavölgyi Virágnak és Tóthné Vadai Edinának a felkészítést, Opánszki Dávidnak a betlehemes dalok betanítását, valamint Simon Istvánnak a betlehemes népviseleteket!

Karácsonyi Koncert 2022

Két év után ismét együtt ünnepelhettünk a Szent Imre Gimnázium Dísztermében. A Tamási Karácsonyi hangversenyén Gyermekkórusunk 75 fővel szerepelt, bemutatkozott az 1.a osztály, a Solti György Zeneiskola fúvós növendékei játszottak, hallhattunk szép szavalatokat felső tagozatosainktól, és a német nemzetiségi kamarakórusunk is énekelt tanáraikkal közösen.

Fogadóórák – 2022. november 14-15.

A fogadóórákat ismét online módon, a Teams applikáción keresztül tartjuk meg. Regisztrálni ITT tudnak a felső és gimnáziumi tanárok időpontjaira. Az alsó tagozaton külön beosztás szerint történik a fogadóóra. Az óraadó tanárok nem tartanak fogadóórát, velük a Tanáraink menüpontban található emailcímen vegyék fel a kapcsolatot.