DÖK

A DÖK Vezetősége
Elnök: Avar Benedek
Elnökhelyettes: Gergely Renáta
Titkár: Hutter Róbert
DÖK segítő pedagógus: Homonnay Klára

DÖK SZMSZ

Mi az a diákönkormányzat?
A diákönkormányzat (DÖK) tanulók által létrehozott és működtetett szervezet,
amelynek célja és feladata, hogy biztosítsa és érvényesítse a törvényi
rendelkezések által biztosított diákjogokat és az intézmény segítése a
sportélet, kulturális programok, rendezvények szervezésében, az iskolaújság,
iskolarádió működtetésében, valamint más intézmények diákjaival való
kapcsolattartás.

Hogyan működik a DÖK?
A diákönkormányzat két lényeges felépítési egységből áll. A választmányból és
az intézőbizottságból. A választmány az osztályképviselőkből (a felsőtagozat /
gimnázium minden osztályának 2-2 képviselőjéből) áll. Minden tanév elején a
választmány elnököt választ (a DÖK elnökét). A DÖK elnök feladata a DÖK
munkájának irányítása (ülések összehívása, irányítása, stb…). A választmány
tagjai funkció szerint (pl. iskola rádió üzemeltetése, plakátkészítés, stb…)
csoportokba rendeződnek és csoportonként vezetőt választanak. A
csoportvezetőkből, valamint a DÖK elnökéből alakul az intézőbizottság, amelynek
feladata a választmány által elfogadott határozatok végrehajtása, a DÖK
ügyeinek vitele. A választmány rendszeresen ülésezik, ahol megvitatja a
felvetett problémákat, javaslatokat.

Elérhetőségek:
Diákönkormányzat: dok@tamasiaroniskola.hu