Gimnáziumi felvétel

Tájékozódást segítő programok:

Szülői tájékoztatót tartunk iskolánk képzési rendszeréről és a felvételiről két alkalommal:

  • 2023. október 26-án 17 órától
  • 2023. november 16-án 17.00 órától.

A NYÍLT NAPOK során – 2023. november 15-én és november 17-én, két tanítási napon megnyitjuk iskolánk kapuit az érdeklődő diákok előtt, akik 8 – 11.35 óráig részt vehetnek a tanítási órákon, betekinthetnek gimnáziumunk életébe.

A Nyílt Nap óráira az iskola honlapján jelentkezhetnek, regisztrálhatnak az érdeklődő tanulók várhatóan 2023. november 8-tól.

Bemutatkozó kisfilmünket ezen a  LINKEN tekinthetik meg.

Nyelvi képzéseink rövid bemutatói:

Angol nyelvi képzés: https://youtu.be/0DvRc_cffzw

Francia nyelvi képzés: https://youtu.be/hgxUGtcjeqM

Olasz nyelvi képzés: https://youtu.be/HsR08h7XwpU

Portugál nyelvi képzés: https://youtu.be/FYKIVksVW24

Német nemzetiségi tagozat: https://youtu.be/yRdkd6hONMU

Képzési rendünk bemutatása:

Kérdés esetén szívesen válaszolnak az iskolatitkárok, egyéni problémák esetén rendelkezésükre áll az iskolavezetés (+3613561489).

Középiskolai felvételi rendünk

Az iskola OM azonosító kódja: 035288   telephely kód: 001

Fenntartó: Közép-Budai Tankerületi Központ, 1027 Budapest, Fő utca 80.

Tanulmányi területek kódjai: 

  • 9.ny – általános tantervű, 5 évfolyamos osztály
TagozatkódElső idegen nyelvMásodik idegen nyelv
0011angol nyelvfrancia nyelv
0012olasz nyelvangol nyelv
0013angol nyelvportugál nyelv
  • 9.n –  német kétnyelvű nemzetiségi, 5 évfolyamos osztály
TagozatkódElső idegen nyelvMásodik idegen nyelv
0002német nyelv(9. évfolyamtól – angol nyelv)

Mindkét osztályunk nyelvi előkészítő évfolyammal indul.

A neolatin nyelvi osztály előkészítő évfolyamán a tanulók heti 13 órában tanulják a választott első idegen nyelvet (tanulmányi terület kódjai: 0011 – angol; 0012 – olasz; 0013 – angol) a második idegen nyelvet heti 5 órában (tanulmányi terület kódjai: 0011 – francia; 0012 – angol; 0013 – portugál). A további évfolyamokon mindkét nyelvet heti 5 órában oktatjuk.

A német nemzetiségi osztályban (tanulmányi terület kódja 0002) kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás folyik. A nyelvi előkészítő évfolyamon a diákok heti 19 órában tanulják a német nyelvet. A további évfolyamokon a közismereti tantárgyak 50%-át tanítjuk németül. Az angol nyelvet az első évben még nem, csak a tényleges 9. évfolyamtól oktatjuk heti 4 órában (kezdő és haladó csoport).

A nyelvtanításban mindkét tagozaton anyanyelvi nyelvtanárok is közreműködnek, külföldi nyelvgyakorló diákcserére és tanulmányutakra is van lehetőség.

A nyelvi előkészítő évfolyamon a fő feladat az adott nyelvből a megfelelő nyelvi készségek és képességek elsajátítása.

A felvételi eljárás rendje

A nyolcadik osztályt végző tanulók az általános felvételi eljárás során általános iskolai eredményeik, valamint a központi matematika és magyar nyelv írásbeli eredményeik és szóbeli felvételi vizsga alapján kerülhetnek gimnáziumunkba. A szóbeli vizsgán a jelentkező tanulók nyelvi kompetenciáját, kommunikációs készségét, tájékozottságát vizsgáljuk magyar – , illetve az általa tanult idegen nyelven.

A sajátos nevelési igényű diákok a felvételi vizsgán ugyanolyan speciális lehetőségeket kapnak, mint tanulmányaik során. Ennek igénybevételéhez kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői vélemény másolatát. (2011. évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről 51. §/5. bekezdés; 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3).)

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy csak olyan diákot tudunk felvenni, akinek nincs specifikus nyelvi zavara, mivel a nyelvi előkészítő osztályaink miatt nyelvtanulás alól felmentést nem tudunk adni sem részben, sem egészben.

A felvételi rangsor kialakításának módja

A felvételi pontszám kiszámítása

Központi írásbeli felvételi (Matematika max. 50 pont;   Magyar nyelv max: 50 pont)= 50 %

Hozott pontok (max. 100) és a szóbeli eredmény (max. 100) =50%

Hozott pontok:

Az általános iskolából maximum 100 pont hozható, mely az alábbi tantárgyak év végi, illetve a nyolcadik évfolyam félévi osztályzatainak összegéből adódik.

 5.oszt.6.oszt.7.oszt.8.oszt.
magyar irodalomXXXX
magyar nyelvXXXX
idegen nyelvXXXX
matematikaXXXX
történelemXXXX

Rangsorolási rendszerünk:

            A felvételi eljárás során megszerzett összes pont alapján rangsoroljuk a felvételizőket.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek

  • a hátrányos helyzetű, illetve a mozgásszervi fogyatékos, látássérült (gyengénlátó), valamint hallássérült (nagyothalló) SNI tanulók.
  • A német nemzetiségi tagozatra jelentkezőknél a német nemzetiségi származású diákok (a nemzetiségi származást igazoló nyomtatvány letölthető a honlapunkról)
  • saját nyolcadikosaink

Amennyiben az előnyt élvező jelentkezők között pontazonosság van, a központi írásbeli vizsga eredménye alapján rangsoroljuk őket.

Saját nyolcadikosaink az alábbi előnyöket élvezik a felvételi eljárás során:

  • amennyiben hozott pontszámuk eléri a 90 pontot és a nyelvi kompetencia vizsgán legalább 80 pontot szereztek és iskolánkat első helyen jelölték, automatikusan felvételt nyernek az általuk választott tagozatra, de csak akkor, ha a hetedik, ill. a nyolcadik osztályban nem volt velük komoly magatartási probléma (igazgatói intő, igazolatlan nap, stb.).
  • ha diákjaink hozott pontszáma nem éri el a 90 pontot, részt kell venniük a felvételi eljárásban.
  • azonos felvételi pontszám esetén őket soroljuk a külsős jelentkezők elé.

A jelentkezéssel kapcsolatos időpontok, tudnivalók:

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje:

2023. november 30.

A központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja (erről külön értesítést nem küldünk):

2024. január 20. 1000

pótfelvételi időpont: 2024. január 30. 1400

A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése

2024.01.25. csütörtök   8.00-16.00 óra között

Észrevétel tétel lehetőségei:

– Aki ügyfélkapun keresztül, online jelentkezett a központi írásbelire, az az észrevételt is ugyan így, ügyfélkapun keresztül teheti meg.

– Aki közvetlenül az iskolában adta le személyesen a jelentkezési lapot, azok a dolgozatokkal kapcsolatos észrevételeket ezen a dokumentumon nyújthatják be 2024.01.26-án, pénteken 16.00 óráig, személyesen vagy aláírva, beszkennelve az iskola központi email címére (tamasi@tamasiaroniskola.hu).

ÉSZREVÉTELI LAP

Kérjük, hogy csak a központi írásbeli felvételi javítási útmutatójával ellentétes javításokat észrevételezzék, a feladat számának pontos megadásával.

A szóbeli felvételi vizsga időpontja:

2024. március 4-20. között

A jelentkezők az iskola honlapján tájékozódhatnak a behívott jelentkezők pontos beosztásáról. Iskolánk minden hozzánk jelentkező tanulót behív a szóbeli meghallgatásra, ezért kérjük szíveskedjenek az időpontokat tartani.

A felvételi eljárással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatónk a honlap Adatvédelem füle alatt olvasható (adatkezelési tájékoztató adatbekérő vonatkozásában).


Karacs Zsuzsanna – intézményvezető

Fajt József, Szebeniné Orsányi Beatrix, Vámosi Tamásné; – intézményvezető helyettesek

tel.: +3614570718, +3613561489