Gimnáziumi felvétel

Kedves Szülők!

A járványügyi helyzet miatt idén sajnos sem szülői tájékoztatót, sem a diákoknak szóló nyílt napot nem tarthatunk. Azért hogy közelebb hozzuk iskolánkat, diákjaink készítettek egy bemutatkozó kisfilmet, amit ezen a  LINKEN megtekinthetnek.

Középiskolai felvételi rendünket alábbiakban olvashatják. 

Képzési rendünk bemutatása:

Amennyiben marad még kérdésük a tájékoztatónk elolvasása után, nyugodtan hívjanak bennünket telefonon (+3613561489). Általános kérdésekben szívesen válaszolnak az iskolatitkárok, egyéni problémák esetén rendelkezésükre áll az iskolavezetés.
Kérdéseiket írásban is feltehetik a felveteli@tamasiaroniskola.hu e-mail címen.

Karacs Zsuzsanna – intézményvezető

Középiskolai felvételi rendünk

Az iskola OM azonosító kódja: 035288   telephely kód: 001

Fenntartó: Közép-Budai Tankerületi Központ, 1027 Budapest, Fő utca 80.

Tanulmányi területek kódjai: 

  • 9.ny – általános tantervű, 5 évfolyamos osztály
TagozatkódElső idegen nyelvMásodik idegen nyelv
0011angol kezdőfrancia kezdő
0012olasz kezdőangol haladó
0013portugál kezdőangol haladó
  • 9.n –  német kétnyelvű nemzetiségi, 5 évfolyamos osztály
TagozatkódElső idegen nyelvMásodik idegen nyelv
0002német nyelv(9. évfolyamtól – angol nyelv)

Mindkét osztályunk nyelvi előkészítő évfolyammal indul.

A neolatin nyelvi osztály előkészítő évfolyamán a tanulók heti 13 órában tanulják a választott első idegen nyelvet, heti 5 órában a második idegen nyelvet.  A további évfolyamokon mindkét nyelvet heti 5. (11. évfolyamtól, emelt szintű érettségi előkészítő-fakultáció esetén 7) órában oktatjuk.

A német nemzetiségi osztályban (tanulmányi terület kódja 0002) kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás folyik. A nyelvi előkészítő évfolyamon a diákok heti 19 órában tanulják a német nyelvet (nem feltétel a német nyelvi tudás). A további évfolyamokon a közismereti tantárgyak 50%-át tanítjuk németül. Az angol nyelvet az első évben még nem, csak a tényleges 9. évfolyamtól oktatjuk heti 4 órában (kezdő és haladó csoport). Itt is lehetőség van fakultációra a 11. és 12.  évfolyamon, így a heti 4 óra 6-ra emelkedhet.

A nyelvtanításban mindkét tagozaton anyanyelvi nyelvtanárok is közreműködnek, külföldi nyelvgyakorló diákcserére és tanulmányutakra is van lehetőség.

A nyelvi előkészítő évfolyamon a fő feladat az adott nyelvből a megfelelő nyelvi készségek és képességek elsajátítása, matematikából és magyar nyelvből pedig az általános iskolai ismeretek rendszerezése és közös szintre fejlesztése.

A felvételi eljárás rendje

A nyolcadik osztályt végző tanulók az általános felvételi eljárás során általános iskolai eredményeik, valamint a központi matematika és magyar nyelv írásbeli eredményeik és szóbeli felvételi vizsga alapján kerülhetnek gimnáziumunkba. A szóbeli vizsgán a jelentkező tanulók nyelvi kompetenciáját, kommunikációs készségét, tájékozottságát vizsgáljuk magyar – , illetve az általa tanult idegen nyelven.

A sajátos nevelési igényű diákok a felvételi vizsgán ugyanolyan speciális lehetőségeket kapnak, mint tanulmányaik során. Ennek igénybevételéhez kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői vélemény másolatát. (2011. évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről 51. §/5. bekezdés; 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3).)

A nyelvi előkészítő osztályainkban nyelvtanulás alól felmentést nem tudunk adni, ezért nyelvtanulásban korlátozott tanulók fogadására nincs lehetőség.

A felvételi rangsor kialakításának módja

A felvételi pontszám kiszámítása

Központi írásbeli felvételi (Matematika max. 50 pont;   Magyar nyelv max: 50 pont)= 50 %

Hozott pontok (max. 100) és a szóbeli eredmény (max. 100) =50%

Hozott pontok:

Az általános iskolából maximum 100 pont hozható, mely az alábbi tantárgyak év végi, illetve a nyolcadik évfolyam félévi osztályzatainak összegéből adódik.

 5.oszt.6.oszt.7.oszt.8.oszt.
magyar irodalomXXXX
magyar nyelvXXXX
idegen nyelvXXXX
matematikaXXXX
történelemXXXX

Rangsorolási rendszerünk:

            A felvételi eljárás során megszerzett összes pont alapján rangsoroljuk a felvételizőket.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek

  • a hátrányos helyzetű, illetve a mozgásszervi fogyatékos, látássérült (gyengénlátó), valamint hallássérült (nagyothalló) SNI tanulók.
  • A német nemzetiségi tagozatra jelentkezőknél a német nemzetiségi származású diákok (a nemzetiségi származást igazoló nyomtatvány letölthető a honlapunkról – a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet)
  • saját nyolcadikosaink

Amennyiben az előnyt élvező jelentkezők között pontazonosság van, a központ írásbeli vizsga eredménye alapján rangsoroljuk őket.

  • Saját nyolcadikosaink az alábbi előnyöket élvezik a felvételi eljárás során:
  • amennyiben hozott pontszámuk eléri a 90 pontot és a nyelvi kompetencia vizsgán legalább 80 pontot szereztek, automatikusan felvételt nyernek az általuk választott tagozatra, de csak akkor, ha a hetedik, ill. a nyolcadik osztályban nem volt velük komoly magatartási probléma (igazgatói intő, igazolatlan nap, stb.).
  • ha diákjaink hozott pontszáma nem éri el a 90 pontot, részt kell venniük a felvételi eljárásban.
  • azonos felvételi pontszám esetén őket soroljuk a külsős jelentkezők elé.

A jelentkezéssel kapcsolatos időpontok, tudnivalók:

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje:

2020. december 4. (A jelentkezési lapot a járványügyi helyzet miatt szkennelve is fogadjuk a tamasi@tamasiaroniskola.hu címen (beérkeztét minden esetben visszaigazoljuk), illetve postai úton is eljuttatható (ebben az esetben a feladási/beérkezési határidőre figyeljenek!)

A központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja (erről külön értesítést nem küldünk):

2021. január 23. 1000 (pótfelvételi január 28. 1400    vagy február 5. 14.00)

Az írásbeli feladatlapok megtekintésére február 1-jén 800 -tól 1600-ig van lehetőség.

A szóbeli felvételi vizsga időpontja:

2021. február 23 – március 12.

Szóbeli vizsgára minden hozzánk jelentkezőt behívunk. A pontos beosztásról az iskola honlapján tájékozódhatnak.


Karacs Zsuzsanna – intézményvezető

Fajt József, Szebeniné Orsányi Beatrix, Vámosi Tamásné; – intézményvezető helyettesek

tel.: +3614570718, +3613561489