Szabályozás

2013.évi gyermekétkeztetés személyi térítési díj szabályozása


A Budapest Hegyvidék XII.ker. Önkormányzat képviselőtestület döntése szerint 2013. április 01-től a gyermekétkeztetés térítési díja megváltozott. A személyi térítési díjat az alábbiak szerint kell befizetni.

Az alábbi befizetendő összegek bruttó összegek.

egyszeri étkezés (ebéd) 439 Ft
háromszori étkezés 627 Ft
táplálék allergiás ebéd 573 Ft
munkahelyi étkezés 589 Ft

Gyvt.148§ (5) bekezdés szerint normatív kedvezmény jár

(5) Gyermekétkeztetés esetén

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,

ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,

ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

b) az a pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át

c) három-vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

d) az ad) pont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani. (továbbiakban: normatív kedvezmény)

 

A személyi térítési díj csökkenése iránti kérelmet az iskola vezetőjéhez kell benyújtani és ahhoz mellékelni kell a kérelmezőnek a gyermeket gondozó család jövedelmi, vagyoni viszonyairól szóló nyilatkozatát, a megfelelő igazolásokkal együtt.

Tájékoztató a csoportos beszedésről

Nyilatkozat normatív étkezési kedvezmény igényléséhez

Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről