A Hegyvidék Ifjúságáért Díj

Az 1956-os forradalom 65. évfordulójára szervezett ünnep keretében Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere és Fonti Krisztina alpolgármester adták át a kerületi kitüntetéseket. Idén a Hegyvidék Ifjúságáért Díjat a Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium kiváló történelem, társadalomismeret és földrajz tanára, Orbán Mária kapta. 

Orbán Mária 1992 óta tagja az intézmény tantestületének. Tanári munkáját lelkiismeretesség, megbízhatóság, pontosság jellemzi. Tehetséges tanítványait évről évre felkészíti a különböző szaktárgyaihoz tartozó tanulmányi versenyekre, ahol szép sikereket érnek el, és ezzel iskolánk jóhírét öregbíti. A lemaradókat a tanulási nehézségekkel küzdőket segíti. 

Szívesen szervez kirándulásokat, részt vesz az új gimnazistáknak szervezett nyári táborokon, hozzájárulva ezzel a színes diákélethez. Sok éves tapasztalatát megosztja munkaközösségével, fiatalabb kollégáit segíti munkájukban. Véleményét nyíltan vállalja, ezzel segíti az iskola vezetését a szakmai dokumentumok elkészítésében, aktualizálásában, aktív szerepet vállal azok megírásában és következetes betartásában. 

Elkötelezett pedagógus a tanítványok és az intézmény irányába. 

Szívből gratulálunk!