Központi írásbeli felvételi vizsga

Vizsgabeosztás: IDE KATTINTVA elérhető

Általános információk:

A VIZSGA TÍPUSATÁRGYA VIZSGA IDŐPONTJAA VIZSGA HELYSZÍNE
9. évfolyamMagyar nyelv2022-01-22    10:00 óra1124 Budapest, Mártonhegyi út 34. A/épület
9. évfolyamMatematika2022-01-22    11:00 óra1124 Budapest, Mártonhegyi út 34. A/épület

Pótfelvételi időpontja: 2022. 01. 27.  14.00 óra

Igazoltan COVID-19 fertőzés, vagy hatósági  házi karanténba került vizsgázók számára:

Második pótnap: 2022. 02. 04. 14.00 óra

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kérjük, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 15 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén!

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,

A kiértékelt felvételi dolgozatok megtekintésének helyszíne és időpontja:

A VIZSGA TÍPUSATÁRGYAA MEGTEKINTÉS HELYSZÍNEA MEGTEKINTÉS IDŐPONTJA
9. évfolyamMagyar nyelvElőadó 3. terem2022-01-28., péntek     08:00-16:00
9. évfolyamMatematikaElőadó 3. terem2022-01-28., péntek     08:00-16:00

Tájékoztatásul:  Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

Iskolánkban nincs lehetőségünk másolatot készíteni, javasoljuk a kiértékelt dolgozatok lefényképezését.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az írásbeli vizsga eredményéről hivatalos Értékelő lapot kapnak a vizsgázók, melyet 2022. február 04. pénteken és február 07. hétfőn vehetnek át az iskola titkárságán 8.00-16.00 óra között.

Az Értékelő lapokat csak személyesen, ill. meghatalmazás útján lehet átvenni!

Fontos, hogy az értékelő lapot azoknak is át kell venniük, akik iskolánkba adnak be jelentkezési lapot!

Az értékelő lap eredeti példányát meg kell őrizni! A jelentkezési lap(ok)hoz csak a másolatot kell csatolni.

Az eredeti példány benyújtását a középiskola nem kérheti!